Kedvencekhez adom google térkép


MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJAIRODÁINK ÉS TELEPEINK
REFERENCIÁKKapcsolat

Adatvédelmi Nyilatkozat 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (4400, Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság által üzemeltetett, a http://www.keviz.hu domain néven és a hozzátartozó aldomaineken elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az„KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.


1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság által kezelt személyes adatokat kizárólag az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó

 tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggő 

adatkezelés (Az oldalon jelen pillanatban nem

 valósult meg, értelemszerűen az ehhez

 kapcsolodó adatkezelésre vonatkozó

 pontok nem valósulnak meg. Kérjük ezen

 pontok figyelem kivűl hagyását.)

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

 • felhasználónév,
 • jelszó és
 • e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 7.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok

 kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság szerverén. A felhasználók IP címeit az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 „Cookie”-k és „web beacon”-ök

 elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaságkisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársasághoz került adatokat az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • működési problémák elhárítása,
 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

4. Adattovábbítások, harmadik

 személyek adatkezelései

Az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 •  A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

 • A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
 • A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(iv) Az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az  info@keviz.hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.

A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését:  info@keviz.hu.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

2008. augusztus 29..

www.keviz.hu
Az weoldallal kapcsolatos információk:
 1. ingyenes honlap sémára épülő  website
 2. ingyenes tervező programok által készített:
  1. http://www.nvu.com/ - szerkesztő
  2. http://jalbum.net/ - Fotó album készítő
  3. az oldalon található képek illusztrációk, illetve saját készítés, valamint a java alkalmazások ingyenesek
 3. a honlap tervezője : Botár Barnabás, botar.barnabas@freemail.hu

KEVÍZ-21 ZRT.


Eredeti jogi nyilatkozat : http://innen.hu/

KE-VÍZ 21 zRT. © 2008  Adatvédelmi nyilatkozat